DOELSTELLING

Kapitalisering Middels Koninklijk introductie van participatie-samenleving bezuinigt onze Europese Unie op al hun diensten waardoor euro-miljonairs niet veilig zijn tegen schizofrene allochtonen hetgeen 1 koude-burgeroorlog veroorzaakt zodat heimelijk
samenwerken noodzakelijk is tussen Europese miljonairs in legale defensieve operaties tegen alle humanitaire politici zoals Angela Dorothea Kasner.

Eigenrichting Communiceren met Europese politiekorpsen staan we alleen toe via onze advocaten omdat verraderlijk personeel van de Nederlandse Nationale Politie geheime inlichting en nieuwe politie-uniformen verkocht aan straatcriminelen, mede dankzij PvdA-opvolger van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Rudolf Lourens Vreeman, de Senior strategisch adviseur van onze korpsleiding politie, de Marokkaanse (27juli1957) moslim Mohamed Sini, die zijn zwakbegaafd schizofrene jihadisten beschermt tegen legale justitiële strafrechters.

Aansprakelijkheid Aan deze website kunnen er geen rechten worden ontleend om civielrechtelijke overlast van criminelen te voorkomen zoals schizofrene allochtonen uit Noord-Afrikaanse landen in de gratis asielzoekerscentra.


ORGANISATIE

Toelatingseisen De gratis vrijwilligsters mogen uitsluitend gezond monogaam heteroseksuele meiden zijn met diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zonder allergie, implantaat, amputatie, ziekte, handicap, contactlens, bril, oogchirurgie, medicijn, verslaving aan vet, suiker, drug, tabak of alcohol. BMI vanaf 20 tot max24 en het buikje vanaf 65 tot max79cm. Vanaf 20 tot maximaal 39 jaar doordat oude vrouwen vanaf 40 jaar geen oestrogenen en progestagenen meer hebben zodat het 1 zwarte zeurpiet kan worden zoals Sylvana Simons.

Equilibrium Bedrijfskundig experiment van deze sociëteit streeft naar een goed economisch equilibrium tussen vraag en aanbod van ambitieuze vrijwilligsters op het wetenschappelijk niveau.

Gratis Opleiding 100% gratis opleidingen voor: -CBR examen autorijbewijzen; -Paleolithicum voedseldieet; -Jachtdiploma voor jachtakte; -Security hacking in networks. -Professionele vaardigheden; -Ondernemen met personeel.

Gratis Sporten 100% gratis oefeningen met  -diverse Survival disciplines; -alle Krav-Maga technieken; -private Surveillancehonden; -Onbemande luchtvaartuigen.

VESTIGINGEN

Gratis Onderdak 100% gratis volpension verblijf -op biologische Boerderijen; -op zeewaardige Zeiljachten; -op Natuurkampeerterreinen.

Noodweerexces Criminele infiltranten worden in onze stichting opgevangen zoals gratis laboratoriumratten voor legale experimenten in verborgen verhoortechnieken met diverse legale middelen.

Medische Middelen 100% gratis legale oefeningen in de mondiale laboratoria op gratis laboratoriumratten met: -Virale wapens kweken; -Bacteriële wapens kweken; -Chemische wapens maken; -Radioactieve wapens maken.

Contra Terrorisme 100% gratis legale oefeningen terrorismebestrijding in het buitenland met de middelen: -Glock 17 Maritime    9x19mm; -HecklerKoch 417 7.62×51mm; -Accuracy AW       7.62×51mm; -Barrett M107A1  12.7×99mm; -Improvised explosive device;  -Asymmetrische krijgskunst.

Globalisering President Rodrigo Duterte beschermt miljoenen pubers tegen Filipijnse drugshandel door het voltooide leven van consumenten te euthanaseren waardoor ook levens van het personeel productie en handel voltooid zijn voor euthanasie middels hun genotsmiddelen.

POSTSCRIPTUM

De Europese Centrale Bank koopt elke maand 80.miljard euro aan staatsobligaties op in kader van kwantitatieve verruiming, waardoor het 1400.miljard euro aan staatsobligaties op de balans heeft. Tegen september in jaar 2017 zal er dan 2200.miljard euro in onze euro-zone gratis zijn bijgedrukt. Dat is gelijk aan totaal Italiaanse staatsschulden die op afstand de grootste is van alle eurolanden.

Derhalve verwijzen we vrijwilligsters die niet voldoen aan eisen naar gemeentelijk sociale dienst. Gratis reserveren is verplicht vanwege wachtlijst waaruit we betrouwbaarste vrijwilligsters kiezen. Vergunninghouders van vuurwapens worden vrijgesteld van eis wetenschappelijk denkvermogen doordat deze vrijwilligsters onder toezicht blijven nadat ze zijn beoordeeld door wetshandhavers.

Onze zakelijk autochtoon filantropisch sportief monogaam heteroseksuele bestuursvoorzitter is financieel, somatisch, geestelijk gezond zonder financiële schuld of strafrechtelijke veroordeling en is sedert 2014 zonder onkostenvergoeding 100% gratis bestuursvoorzitter van Stichting Dutch Human Rights, Stichting Human Capital Defence en Stichting Voluntary Operational Intelligence.

Criminele verdachten melden we onmiddellijk anoniem aan FIOD, AIVD, Rijksrecherche, et cetera. Niet strafbaar is overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging middels teveel dodelijk geweld indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging die door aanranding werd veroorzaakt krachtens artikel 41 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.